Get Adobe Flash player
Mazowiecka Izba Gospodarcza jest instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, pod numerem ewidencyjnym 2.14/00088/2008

Młody Przedsiębiorca

II etap, IV edycji konkursu Młody Przedsiębiorca

13 marca 2007 r. odbył się II etap, IV edycji konkursu Młody Przedsiębiorca
10 autorów najlepszych prac broniło swoje projekty przed Komisją Konkursową

Komisja Konkursowa w lutym oceniła projekty uznane za najlepsze przez Szkolne Komisje Konkursowe.

  Komisja pracuje w składzie:
 1. inż. Wojciech Marciniak (MIG) - Przewodniczący
 2. mgr Danuta Drzewiecka (MIG) - Sekretarz
 3. mgr Ewa Grabowska (Delegatura Kuratorium Oświaty) - członek
 4. dr Robert Rudziński (PWSZ) - członek
 5. mgr Ewa Szwejkowska (BGŻ) - członek

1 marca 2007 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej celem wyłonienia autorów 10 projektów, które otrzymały najwięcej punktów i będą uczestnikami II etapu/obrony ustnej.

mp22mp23

Do IV edycji konkursu MŁODY PRZEDSIĘBIORCA przystąpiło 9 szkół,
szkolne komisje oceniły w sumie 80 projektów i przesłały do oceny najlepsze:

 • Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie - 6 projektów
 • I Liceum Ogólkoształcące w Mławie - 1 projekt
 • Zespół Szkół nr 4 w Mławie - 1 projekt
 • I Liceum Ogólnokształcące w Płońsku - 1 projekt
 • Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku - 2 projekty
 • Zespół Szkół Zawodowych w Pułtusku - 3 projekty
 • Liceum Ogólnokształcące w Żurominie - 4 projekty
 • Zespół Szkół im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie - brak
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie - brak

W lutym Komisja Konkursowa dokona oceny przesłanych 18 projektów i wybierze 10 najlepszych, których autorzy zostaną zaproszeni do II etapu tj. obrony ustnej.