Get Adobe Flash player
Mazowiecka Izba Gospodarcza jest instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, pod numerem ewidencyjnym 2.14/00088/2008

Młody Przedsiębiorca

VIII edycja konkursu MŁODY PRZEDSIĘBIORCA została ogłoszona

VIII edycja konkursu MŁODY PRZEDSIĘBIORCA została ogłoszona.
Regulamin przesłany do szkół ponadgimnazjalnych powiatu ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego.

  Zgłoszenia udziału otrzymaliśmy z następujących szkół:
 1. Zespół Szkół NR 1 w Ciechanowie
 2. Zespół Szkół NR 2 w Ciechanowie
 3. Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie
 4. Liceum Ogólnokształcące w Glinojecku
 5. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie
 6. I Liceum Ogólnokształcące w Mławie
 7. Zespół Szkół Nr 2 w Mławie
 8. Zespół szkół Nr 4 w Mławie
 9. Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące w Płońsku
 10. Zespół Szkół w Raciążu
 11. Zespół Szkół Zawodowych w Pułtusku
 12. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie
 13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej