Get Adobe Flash player
Mazowiecka Izba Gospodarcza jest instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, pod numerem ewidencyjnym 2.14/00088/2008

O Izbie

Mazowiecka Izba Gospodarcza w Ciechanowie jest dobrowolną organizacją reprezentującą interesy zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych. Siedzibą Izby jest Ciechanów, a terenem działania od 1 stycznia 1999 roku województwo mazowieckie. Mazowiecka Izba Gospodarcza powstała 7 maja 1991 roku.

 

Od 1993 roku należymy do Krajowej Izby Gospodarczej, mamy swoich przedstawicieli w jej władzach. W 2005 roku byliśmy inicjatorami powołania Forum Izb Gospodarczych województwa mazowieckiego.

 

Jesteśmy też instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

 

  Zgodnie ze Statutem celem Izby jest:
 • reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby,
 • propagowanie i wspieranie przedsiębiorczości obywateli jako podstawy rozwoju ekonomicznego,
 • udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności zarobkowej,
 • współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej,
 • inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej członków Izby za granicą,
 • kształtowanie i upowszechnianie dobrych obyczajów kupieckich,
 • prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowo - wychowawczej, sportowo - turystycznej i towarzyskiej służącej integracji członków Izby.


Członkami Izby mogą być przedsiębiorcy wpisani do stosownych ewidencji i rejestrów zgodnie z obowiązującym prawem o działalności gospodarczej oraz prowadzący działalność gospodarczą na terenie działania Izby, bez względu na formę organizacyjną, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako uboczne zajęcie zarobkowe.

Dlaczego warto przystąpić do
Mazowieckiej Izby Gospodarczej w Ciechanowie ?

 

Aby mieć zapewniony dostęp do INFORMACJI

 

 • o targach, wystawach i misjach gospodarczych
 • nt. aktualnych przepisów prawnych
 • wyszukujemy i przesyłamy informacje handlowe
 • przekazujemy oferty biznesowe napływające z ambasad, innych izb itp.
 • rozpowszechniamy oferty kooperacyjne i poszukujemy partnerów krajowych i zagranicznych (dostawców/odbiorców)
 • udzielamy informacji o uregulowanich w zakresie rejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami Polski. Dostarczamy wiedzy nt. regulacji prawnych obowiązujących w innych krajach i istniejących tam perspektyw oraz potencjalnych zagrożeniach

 

  Drogą elektroniczną otrzymacie Państwo dwa tygodniki-newslettery:
 • w poniedziałki InfoMIG z ważnymi informacjami gospodarczymi dla msp,
 • w czwartki InfoMIG z § z najważniejszymi przepisami prawnymi i zmianami obowiązujących przepisów

 

Aby móc korzystać z bezpłatnego DORADZTWA w zakresie

 

 • porad księgowych
 • spraw informatycznych
 • spraw BHP
 • doradztwa biznesowego

 

Aby skorzystać ze SZKOLEŃ

 

 • tematycznych - bezpłatnie
 • specjalistycznych - po cenach bardzo preferencyjnych, często symbolicznych

 

Aby ułatwić sobie DZIAŁANIA PROMOCYJNE

 

 • korzystając z izbowych wydawnictw i kontaktów oraz innych nośników promocyjno-reklamowych MIG
 • zamieszczając krótką wizytówkę firmy na stronie internetowej MIG
 • rozsyłając ulotki reklamowe/ofertowe w korespondencji wysyłanej do członków i sympatyków MIG

 

Zachęcamy zawsze członków do korzystania z usług firm zrzeszonych w Izbie hołdując hasłu NASZE PIENIĄDZE w NASZYCH FIRMACH. W tym celu wprowadziliśmy IZBOWE KARTY RABATOWE, które otrzymali nie tylko właściciele zrzeszonych firm ale i ich pracownicy. MIGając kartami, nabywamy towary i usługi po specjalnych - niższych - cenach.

 

Aby mógł nam ktoś POMÓC gdy tego potrzebujemy

 

 • przy Izbie działa Zespół ds. Funduszy Unijnych EUROpomoc
 • prowadzimy NEGOCJACJE w imieniu zleceniodawcy oraz MEDIACJE pomiędzy firmami/instytucjami w sprawach spornych bądź kłopotliwych
 • podejmujemy interwencje w imieniu członków w różnego rodzaju urzędach i instytucjach
 • prowadzimy Bank zasobów kadrowych oraz ofert materialnych i niematerialnych
 • dysponujemy sprzętem nagłaśniającym, audio-wizualnym i nowoczesnymi urządzeniami biurowymi

 

Aby być w grupie, zapewnić sobie INTEGRACJĘ z innymi i kontakty biznesowe

 

W pierwszą środę każdego miesiąca organizujemy spotkania networkingowe. Do stałego kalendarza imprez izbowych wpisały się okolicznościowe spotkania integracyjne z okazji Dnia Kobiet, Noworoczne oraz różnego typu imprezy plenerowe czy wspólne wyjścia do kina, na kręgle itp.


Zapraszamy do naszego biura.

 

tel. 502 277 787

e-mail: dyrekcja.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.