Get Adobe Flash player
Mazowiecka Izba Gospodarcza jest instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, pod numerem ewidencyjnym 2.14/00088/2008

Aktualności

"Wakacje minęły MIGiem"

 

To hasło konkursu fotograficznego do udziału w którym serdecznie zapraszamy !

Wybierz 3 najfajniejsze - Twoim zdaniem - zdjęcia z wakacji, wywołaj w formacie A4, wymyśl własne logo/pseudonim/znak rozpoznawczy, umieść je na odwrocie każdego zdjęcia, załącz małą kopertę z tym samym logo w której podaj swoje dane: imię i nazwisko, adres, kontakt tel. oraz mailowy, zapakuj razem i dostarcz do biura MIG do 15 września do godz. 15.00 (możesz przesłać też pocztą, liczy się wtedy data stempla pocztowego).

Ogłoszenie wyników przez Komisję Konkursową nastąpi do końca września; atrakcyjne nagrody zapewnione.

 

* * *