Get Adobe Flash player
Mazowiecka Izba Gospodarcza jest instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, pod numerem ewidencyjnym 2.14/00088/2008

Aktualności

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w dniu 7 września 2011 r. funkcję Prezesa MIG na kadencję 2011-2015 powierzyło Andrzejowi Bayerowi.