Get Adobe Flash player
Mazowiecka Izba Gospodarcza jest instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, pod numerem ewidencyjnym 2.14/00088/2008

Aktualności

Ze szkół, które zgłosiły udział w VIII edycji
konkursu MŁODY PRZEDSIĘBIORCA
do oceny Komisji Konkursowej
wpłynęły 24 projekty
wyselekcjonowane na poziomie etapu szkolnego:

Szkoła etap szkolny Liczba projektów
Zespół Szkół nr 1 w Ciechanowie. Technikum nr. 1 3 1
Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie:
II Liceum Ogólnokształcące
II Liceum Profilowane
Technikum nr 2
35
10
11
14
7
3
2
2
Zespół Szkół nr 3 w Ciechanowie 19 2
Liceum Ogólnokształcące w Glinojecku 2 1
Zespół Szkół C K R w Gołotczyźnie 3 1
Zespół Szkół nr 2 w Mławie 1 1
Zespół Szkół nr 4 w Mławie 1 1
I Liceum Ogólnokształcące w Mławie 4 3
Zespól Szkół Ogólnokształcących w Płońsku 5 1
Zespół Szkół Zawodowych w Pułtusku 5 3
Zespół Szkół C K R w Golądkowie bd brak
Zespół Szkół w Raciążu 5 3
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej bd brak
Razem = 83 24