Get Adobe Flash player
Mazowiecka Izba Gospodarcza jest instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, pod numerem ewidencyjnym 2.14/00088/2008

Aktualności

W dniu 3 grudnia 2009 r. odbyło się posiedzenie
* Komisji Rewizyjnej MIG

komisja-r-02-bkomisja-r-01-b

* Rady MIG

rada-03-12-09